Ledelsessystem

VL Staal’s ledelsesystem er opbygget og implementeret i hele organisationen, dækkende alle kundeforhold og alle forhold over for virksomhedens øvrige interessenter.

Ledelsessystemet er dokumenteret og certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Løbende auditeringer såvel internt som eksternt sikrer, at systemet til enhver tid er opdateret og matcher krav og behov fra kunder og øvrige interessenter.

Som ansvarlig virksomhed med fokus på såvel det interne som det eksterne miljø, udarbejdes der årligt en miljøredegørelse med oplysninger om virksomhedens miljøpåvirkninger, mål og handlingsplaner.

Tilbagemeldinger fra vore kunder er en meget vigtigt del af vores løbende udvikling af ledelsessystemet, således at systemet hele tiden kan udvikles på basis af konkret målt kundetilfredshed.

Certificering

Ledelsessystemet hos VL Staal a/s omfatter som en integreret helhed både kvalitetsstyring og miljøledelse.

Ledelsessystemet er certificeret af Det Norske Veritas i henhold ISO 9001 og ISO 14001.

Læs mere

Referencer

Her finder du et udvalg af referencer indenfor stålskorstene, stålkonstruktioner samt CNC-bearbejdning, som VL Staal har leveret over hele verden.

Se referencer

Skriv til os