Stålskorstene

VL Staal har 30 års erfaring med udvikling, design og produktion af stålskorstene og skorstensanlæg til kunder over hele verden.

Vores ingeniørafdeling er krumtappen i udvikling og design af ”world class” stålskorstene efter kundens ønsker. Stålskorstene og skorstensløsninger som til enhver tid opfylder de nyeste nationale og internationale normer og standarder. Den enkelte stålskorsten konstrueres og produceres derfor specifikt efter kundens ønsker og behov.

Vores mange års erfaring inden for produktion af stålskorstene gør, er din garanti for en stålskorsten som lever op til at de tænkelige krav, du måtte have til den.Stålskorstenen udstyres ofte med lejdere til sikker opstigning for inspektion, måleplatforme for måleudtagning af røggasanalyser, fly lys til markering overfor flytrafikken osv. Lyddæmpere monteres i skorstenen, såfremt der lovgivningsmæssige støjkrav, eller hvis kunden har særlige ønsker hertil.

En stålskorsten er ikke bare en stålskorsten, men derimod en gennemtænkt løsning hvor drift, vedligehold og ikke mindst design og udseende går op i en højere enhed.  Alle disse elementer, inddrager vi allerede ved produktion af stålskorstene. På den måde, sikrer vi at fundamentet for den senere drift er i orden. Stålskorstene produceres både i sort eller rustfrit materiale og i højder fra 6 – 150 meter og med diametre op til 6500 mm.

Stålskorstenen vil normalt altid være dimensioneret som fritstående, d.v.s., at skorstenen via et fundament og ankerbolte kan monteres fritstående og uden indflydelse og/eller påvirkninger belastningsmæssigt på bygninger etc.

Vort produktprogram omfatter anlæg til alle brancher, og vore anlæg dækker ethvert behov for skorstensanlæg designet og produceret til krævende industriel anvendelse i vidt forskellige brancher som:

  • Skorstene til kraftværker og kraftvarmeværker
  • Skorstene til affaldsforbrændingsanlæg
  • Skorstene til gasturbiner og dieselkraftværker
  • Skorstene til petrokemiske og kemiske anlæg
  • Skorstene til papirfabrikker og cellulose anlæg
  • Skorstene til stål- og mineralværker og glasfabrikker
  • Skorstene til cementfabrikker og teglværker
  • Skorstene til industrielle anlæg
  • Skorstene til ventilation og ventilationsanlæg

Vore dygtige og professionelle ingeniører udvikler og designer løsninger, så de passer nøjagtigt til de aktuelle driftsforhold.

Certificering

Ledelsessystemet hos VL Staal a/s omfatter som en integreret helhed både kvalitetsstyring og miljøledelse.

Ledelsessystemet er certificeret af Det Norske Veritas i henhold ISO 9001 og ISO 14001.

Læs mere

Referencer

Her finder du et udvalg af referencer indenfor stålskorstene, stålkonstruktioner samt CNC-bearbejdning, som VL Staal har leveret over hele verden.

Se referencer