Varmegenvinding

Ønsker du at din virksomhed skal spare på energien? Energipriserne er stigende og derfor søger virksomheder nye teknologier til at spare på energiforbruget. Varmegenvinding giver mulighed for at spare mere end 15% på energiforbruget. Det kræver normalvis en beskeden investering af et anlæg til varmegenvinding. Herefter vil besparelserne på energiregningen gøre at investeringen på et varmegenvindingssystem hurtigt er tjent ind. 

Hvad er varmegenvinding?

I første omgang installeres et ventilationsanlæg. Anlægget overfører så varmen fra den luft der er i bygningen til den friske luft, der blæses ind i boligen udefra. Dette forbedrer også indeklimaet for både medarbejdere og maskiner, da luften i virksomheden løbende vil blive skiftet ud. 
Hele processen foregår gennem en varmeveksler, hvori luftstrømmene går tæt forbi hinanden. Der er kun tynde metalplader mellem de to luftstrømme, som gør at varmen fra den ene luftstrøm kan overføres til den anden. Dermed er man også fri for at åbne vinduer og døre for at lufte ud - her mister man nemlig hurtigt varmen og man bruger på den måde mere varme. Derfor er dette en mere energibesparende løsning.

Fordele ved varmegenvinding

Udover den store besparelse på energiregningen, er der også andre fordele ved at bruge varmegenvinding. Når temperaturforskellene i indblæsningsluften reduceres, kan man ofte spare en dyr genopvarmning væk. I nogle tilfælde kan varmegenvinding medføre at man kan bruge systemet som både varmeanlæg og køleanlæg eller det kan erstatte et selvstændigt anlæg.
Når man reducerer sit samlede energiforbrug, reducerer man også udledningen af forurenende stoffer. For nogle betyder det også reduktion af stoffer, hvor der kræves særlige forholdsregler. 

Få en pris på et system til varmegenvinding

Har du spørgsmål eller ønsker du at få et tilbud på den investering, der betyder, at du kan reducere energiforbruget for din virksomhed. Så tag kontakt til VL Staal. Vi kan kontaktes på telefon +45 76 10 55 55 eller på mail vlstaal@vlstaal.dk. Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular.

Dokumentation og zertificierung

Das QM-System ist dokumentiert und zertifiziert in Übereinstimmung mit ISO 9001 und ISO 14001. Laufende Audits, sowohl intern als extern, sichern, dass…

Lesen Sie mehr

Referenzen

Eine Auswahl von weltweiten Referenzanlagen..

Lesen Sie mehr

Schreib uns